top of page
Ndër vite Animal Rescue Albania ka konsoliduar identitetin e saj, duke u kthyer në një rrjet te njohur ligjërisht dhe me një impakt të jashtëzakonshëm social. Ne jemi mijëra adoptime të sukseshme, mijëra sterilizime, qindra jetë qenushësh e macesh të shpëtuara.
ARSA jemi disa individë që i lehtësojnë dhimbjen e rrugës miqve tane me katër putra, jemi një rrjet që luftojmë për të ligjëruar të drejtat e katërputroshëve, jemi një rrjet që luftojmë për dinjitetin e tyre, luftojmë për t'u dhënë zërin që meritojnë, luftojmë për identitetin e tyre.
 
Me anë të këtij seksioni dëshirojmë t'ju paraqesim disa nga rastet më komplekse me te cilat jemi perballur.
Shfletoni më poshtë publikimet mujore të punës tonë.
bottom of page